Home » Adan Zye Ekonomi Sözlüğü by Matthew Bishop
Adan Zye Ekonomi Sözlüğü Matthew Bishop

Adan Zye Ekonomi Sözlüğü

Matthew Bishop

Published October 29th 2013
ISBN :
Paperback
399 pages
Enter the sum

 About the Book 

Ekonomi/İktisat, “toplumun kıt kaynaklarını nasıl kullandığı üzerine etüt” veya daha uygun bir ifadeyle- toprak, işgücü, hammadde, sermâye, girişimci ruh ve zaman gibi kıt şeyleri nasıl kullanacaklarına karar vermelerinde insanlara yardımcı olan “MoreEkonomi/İktisat, “toplumun kıt kaynaklarını nasıl kullandığı üzerine etüt” veya daha uygun bir ifadeyle- toprak, işgücü, hammadde, sermâye, girişimci ruh ve zaman gibi kıt şeyleri nasıl kullanacaklarına karar vermelerinde insanlara yardımcı olan “tercihlerin bilimidir”. İktisadî bir anlayış, bu nedenle, insanlara siyasette ve kamu hizmetinde, işlerinde ve mesleklerinde, ve hatta özel hayatlarında ulaşmak için uğraştıkları sonuçları elde etmelerinde yardımcı olur. “Kasvetli bilim” nitelemesi şöyle dursun, dünya meseleleri, iş hayatı ve nasıl yaşadığımız üzerinde bu kadar tesiri olan iktisatı daha iyi anlamak için bu sarih ve zevkli kılavuz eşsiz bir kaynaktır.Küresel finans krizinin sonucu olarak bir yol ayrımında olan iktisat hakkında bir giriş makalesinin ardından Ekonomi Sözlüğü, arbitrajdan Big Mac Endeksi’ne, laissez-faire’den Phillips Eğrisi’ne, tasarruf paradoksundan volatiliteye kadar A’dan Z’ye her şeyi açıklıyor.