Co to są zamówienia publiczne i ustawy


Zamówienia publiczne jest to element finansów publicznych który obejmuje bardzo szczegółowe rozwiązania które dotyczą procedur wydatkowania publicznych środków. Inaczej mówiąc jest to sposób wyłaniania wykonawców a także zasad które mówią o zawieraniu umów. Są to procedury które najczęściej stanowią różnego rodzaju odmiany przetargu. porady prawne Poznań na gruncie naszego rodzimego prawa oraz zasady udzielania zamówień publicznych sprecyzowane zostały w ustawie pochodzącej z dnia 29 stycznia 2004 roku. Ustawa ta zastąpiła ustawę która powstała w dniu 10 czerwca 1994 roku która mówi o zamówieniach publicznych. Do tego by stosować się do przepisów mówiących o zamówieniach publicznych powinni stosować się w szczególności osoby związane z z sektorem finansów publicznych oraz inne podmioty które posiadają podobny charakter i są kontrolowane w sposób który został określony w ustawie mówiącej po zamówieniach publicznych. Istnieją również instytucji które świadczą fachową pomoc w przeprowadzeniu zamówień publicznych.